הרשמה

סדנאות

כמה פרטים ודי...

סדנת

בסיסי נתונית ודינמיות

לומדים ביחד

לומדים ליצור אתר חכם עם בסיסי נתונים ואלמנטים דינאמים

שע'

3

₪ 250.00